Overlast houtrook van open haard of vuurkorf

Overlast van houtrook in uw woonwijk? Stoken uw buren regelmatig met een openhaard, palletkachel of vuurkorf? Wij prefereren houtstookvrij!

Open-haard-openhaard-overlast

 

Overlast van een allesbrander, vuurkorf, kolen bbq  of een openhaard van buren.

Veel mensen vinden het stoken van een allesbrander, vuurkorf of open haard leuk. Omwonenden die in de rook zitten, kunnen daar heel anders over denken. Één op de drie mensen ondervinden overlast van vieze en schadelijke rook van buren. (Hout)rook is zeer schadelijk voor de gezondheid en is kankerverwekkend. Door het verbrandingsproces komen schadelijke stoffen vrij zoals benzeen en dioxine. PAK’s, ultra fijnstof en koolmonoxide zijn giftige stoffen en schadelijk voor de algemene gezondheid. Ook uw kinderen spelen in deze kankerverwekkende lucht waar zij later de schade van gaan ondervinden. 


 

Houtrook-overlast-openhaard-rook-vuurkorf

 

Eén weekend stoken met een openhaard geeft meer uitstoot
dan een vrachtauto die van Amsterdam naar Marokko rijdt en weer terug. 

Openhaarden, houtkachels etc. geven gezondheidsklachten en geuroverlast, zeker in dichtbebouwde gebieden. Daarom strijden wij voor een stookverbod van hout en kolen in woonwijken. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Helaas is de overlevingskans bij longkanker klein.

 

Fijn stof
Discussies met politiek en prominenten: problemen door wegverkeer zijn ‘vele malen groter’ dan de problemen die houtstook veroorzaakt. Volgens emissieregistratie is dat niet meer het geval. Daarbij zijn kachels puntbronnen en staan in woonwijken. De uitstoot binnen een klein gebied is groot.


 

cijfers-overlast-houtrook-buren


 

Buren-rook-overlast-openhaard-houtrook


 

Slechts een handjevol houtkachels kunnen de hele buurt verontreinigen met ongezonde lucht.
Fijnstof en ultrafijnstof brengt direct schade toe aan longen.

 

Houtrook, luchtvervuiling en Corona,

Luchtvervuiling is nog steeds een onderschat als het gaat om de aandacht die het milieu krijgt. Vreemd!,  want onze eerste levensbehoefte is tenslotte lucht en we ademen wel 15 keer per minuut! Vooral in corona-tijd is het belangrijk dat we op onze longen letten en de vatbaarheid voor longaandoeningen beperken. Stoppen met stoken dus!. Ook de mensen die herstellende zijn van corona, hebben veel baat bij schone lucht.

Baby’s en kinderen,

Ook is bekend dat houtrook zeer ongezond is voor de ontwikkeling van de foetus, waardoor de baby’s met een lager geboortegewicht ter wereld komen. Houtrook is voor iedereen ongezond, maar kan voor kinderen met onvolgroeide longen levenslange gevolgen voor hun longcapaciteit hebben.
 

Stooktips?

ePrevent vindt stooktips geen vorm van goede voorlichting. Ook al wordt onder de meest ideale omstandigheden gestookt: een kundig stoker, goed gedroogd hout, een goed geïnstalleerde moderne kachel en rookkanaal, hout stook is altijd schadelijk voor mens en milieu. Goede stooktips bestaan niet! Stoppen met stoken is de beste tip!

Als je goed met je buren kunt opschieten, moet het niet zo moeilijk zijn begrip te vragen voor ondervonden overlast en afspraken te maken over de rook of stank die je huis binnenwaait of buiten zitten onaangenaam maakt. Zijn stokende bewoners niet genegen rekening te houden met de buren, dan kun je hulp van buiten inroepen. Voordat je hulp inroept van buiten maak eerst foto’s van de roetende schoorsteen (liefst het rook uw kant op (windrichting)). En hou een logboek bij welke dagen en tijden er gestookt word. Ga ook bij uw (woonwijk) buurtbewoners langs die er ook last van kunnen hebben, denk daarbij aan verschillende windrichtingen (ongeveer zo een 200 meter om de stokende bewoners heen).

Hout stoken is absoluut niet CO2 neutraal en vanwege dat feit niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen voor vervelende gezondheidsproblematiek zorgen.

Wanneer rook gezondheidsklachten oplevert, zou je de GGD kunnen inschakelen. De meeste mensen die overlast ondervinden, schakelen echter de gemeente in. Die kan controleren of het gebruik van de open haard of houtkachel etc. voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 7.22 van het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat de gemeente kan optreden, wanneer op hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid. De gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers en zal moeten optreden. Echter, gemeenten en organisaties als kwflongfondsGGD en het RIVM zitten met handen in hun haar omdat er nagenoeg geen wetten en regels zijn om op te treden tegen houtrookoverlast. De oplossing zou zijn om houtkachels en openhaarden te verbieden in woonwijken maar het lijkt dat de politiek haar vingers hier niet aan durft te branden.


De eerste voorzichtige schatting is dat houtstook in Nederland jaarlijks tot 900- 2700 voortijdige sterfgevallen leidt.


 

Meldingen leiden dikwijls tot onderzoek ter plekke, bijvoorbeeld door de milieupolitie of de brandweer die onderzoekt of de schoorsteen in orde is en op de juiste plek staat. De praktijk leert dat vooral houtkachels aanleiding geven tot rookoverlast. Gemeenten geven advies hoe overlast te beperken is en bemiddelen nogal eens tussen buren. Uit onderzoek bleek dat tweederde van de klachten (bijna) altijd kon worden opgelost en 20 procent niet. Wanneer dat niet wil lukken, is er vermoedelijk meer aan de hand en is de onderlinge relatie verstoord. Gemeenten kunnen bij aantoonbare overlast een geheel stookverbod opleggen.Overlast Biomassacentrale’s
 

ePrevent verwijst voor overlast door biomassacentrales naar MOB. Zij bezitten specifieke kennis over industriële emissies.

 

Lukt het niet via GGD of gemeente om rookoverlast door je buren te beteugelen, dan kun je nog overwegen naar de rechter te stappen. Die kan het stookgedrag toetsen aan artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek dat verbiedt om op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen, zoals door het verspreiden van stank, roet of walm. Wanneer je dit doet met je mede buurtbewoners die er ook last van hebben dan kunnen eventuele kosten gedeeld worden en U staat super sterk voor een positieve uitspraak van de rechter.


 

© 2011 - 2024 eprevent | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel